• Elever ska garanteras tillgång till kulturlivet

    Kulturen ska vara till för alla, inte endast för några få. Det menar Jack Bassus (KD), ersättare i kultur- och fritidsnämnden, som deltog i mötet när nämnden godkände förvaltningens förslag om en kulturgaranti för Huddinges barn och ungdomar.
    – Kulturen spelar en viktig roll för barns utveckling och inlärningsförmåga. Att en kulturgaranti införs kommer ge barnen en större förståelse för både dem själva och sin samtid, säger han.

    I dag finns det ingen garanti för att alla barn och ungdomar i Huddinge kommun får del av det kulturutbud som kommunen har att erbjuda. I stället blir specifika tillfällen avgörande för barnens möjlighet att upptäcka kulturupplevelser. Det vill kultur- och fritidsnämnden nu förändra. Med en kulturgaranti ska alla elever på kommunens kommunala skolor upp till årskurs nio få tillgång till kommunens kulturutbud. Syftet är att de ska skapa sig en bredare kulturell bildning.

    – Vår ambition är att alla barn ska få chansen att uppleva minst en kulturaktivitet per år och då är förskolan och skolan den naturligaste ingången. Med deras läroplaner i estetiska ämnen kan de tillsammans med det lokala kulturlivet hitta kulturaktiviteter som eleverna både kan ta del av men också vara en del av. Genom att de är delaktiga i projekt eller aktiviteter får de samtidigt en möjlighet att pröva sina idéer och sin kreativitet. Det är utvecklande och får eleverna att växa, säger Jack Bassus.

    Kulturgarantin ska vara gratis för barn och unga och är tänkt genomföras inom en av kommunen befintlig budgetram.