• Flemingsbergsdalen kan få ny förskola

  En ny förskola samt ett äldreboende kan förverkligas i Flemingsbergsdalen. På onsdagen godkände kommunstyrelsen Skanskas önskan om att inleda arbete för en förändrad detaljplan som möjliggör för kommunal service.
  – Vi har ett stort behov av nya förskoleplatser, men först måste vi säkerställa att förskolan får en god utemiljö, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

  Utvecklingen av Flemingsbergsdalen är i full gång. Bara inom det närmsta halvåret kommer lokalerna för Ica Maxi, sporthallen och den första etappen av bostäder att stå klara för inflyttning. Under det kommande året kommer även en hotellanläggning, kontor och infartsparkering att ta form. Dock vill Skanska, som är byggherre för dalen, nu ändra i detaljplanen för att utöka bostadsbeståndet samt möjliggöra för en förskola och ett äldreboende.

  – Det gäller området mellan Björnkullavägen och Regulatorvägen som från början var tänkt till kontorshotell. Nu finns det bland annat en önskan om att bygga en förskola i bottenplan med bostäder ovanpå. Det känns väldigt bra att ambitionerna för en ny förskola finns, men när vi planerar för nya förskolor måste vi titta på helheten. I det här fallet det fortfarande oklart hur barnens utomhusmiljö skulle se ut, och är den för liten eller för instängd kan det har en negativ påverkan på barnens lärande. Då får vi leta nya förskoleplatser någon annanstans. Barnens bästa måste alltid gå före, förklarar Karl Henriksson.

  I den förändrade detaljplanen ökas även flexibiliteten för hela området så att planeringen av Flemingsbergsdalen kan anpassas efter marknadsförutsättningarna. Det innebär att antalet bostäder och kontor samt butiker kan variera beroende på hur stor efterfrågan är.

  Förslaget kommer att avgöras i kommunfullmäktige 12 september.