• Fler förskolor och högre lärarlöner i Huddinges budget

  Den ledande koalitionen satsar på fler förskoleplatser, skollokaler och lokaler för föreningslivet i sin budget för 2016.
  – Barnperspektivet är vår högsta prioritet även när vi går in i en tuffare ekonomi, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

  Huddinge växer och utmaningarna med det. Inför 2016 går kommunen in i ett pressat ekonomiskt läge och i den ledande koalitionens budget syntes tydliga prioriteringar när den presenterades under tisdagen.

  – Den stora efterfrågan på förskolor och skolor har varit vårt fokus i budgetprocessen, samtidigt vill vi skapa förutsättningar för fler jobb. En viktig prioritering har också varit att satsa på lärarna och anställda inom social- och äldreomsorgen, avslutar Karl Henriksson.

  Budget 2016 i korthet:

  • 6,3 miljoner extra på att stärka lärarlönerna med fokus på att premiera Huddinges skickliga, behöriga och legitimerade lärare
  • Reformen 100 Huddingejobb (kommunala visstidsanställningar) permanentas och får ett tillskott årligen på ytterligare 5 miljoner kronor
  • 2 miljoner kronor satsas på bristyrken, exempelvis sjuksköterskor och socialsekreterare som arbetar med barn och unga
  • 3 miljoner kronor avsätts för att stärka samhällsbyggnadsprocessen och arbetet med Förbifart Stockholm, Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn
  • 10 miljoner kronor extra satsas på att underhålla kommunens gator och vägar