• Fördubblat antal skolplatser kan bli verklighet för Utsäljeskolan

  Utsäljeskolan har stora renoveringsbehov och uppfyller inte dagens kvalitetskrav. Därför borde skolan byggas om. Det anser grundskolenämnden som i förra veckan överlämnade sitt förslag till kommunstyrelsen.
  – Skolan kommer succesivt att rivas i takt med att den nya byggnaden byggs och eleverna kommer att fortsätta gå kvar, säger Gorges Barkho (KD), ledamot i grundskolenämnden.

  Nya lokaler med bibliotek och speciella salar som saknas i dag och en fullstor idrottshall. Om grundskolenämnden får igenom sitt förslag hos kommunstyrelsen kommer Utsäljeskolan att få en ny skolbyggnad till sommaren 2019. Det innebär att skolan utökar antalet årgångar från F-6 till F-9 och kommer att kunna ta in 940 elever i stället för dagens 545. Dessutom kommer skolan att kunna erbjuda en idrottshall som även föreningar kan utnyttja.

  – Vi behöver tänka långsiktigt och ta ett helhetsgrepp över situationen. I dag har skolan cirka 150 elever fler än vad den är byggd för och därför är det viktigt att vi följer med i den befolkningsökning som kommunen är inne i just nu. Eftersom en renovering är nödvändig oavsett vill vi ta tillvara situationen så att den gynnar så många som möjligt, inte minst de barn som kommer att behöva en skolplats nära sitt hem, säger Gorges Barkho.

  Det var under 2012 som man upptäckte att Utsäljeskolan hade ett renoveringsbehov och att skolan saknade lokaler för bibliotek, fritidsverksamhet och ämnessalar. Även en ombyggnad av entréer och ombyggnad av ventilation var viktiga åtgärder som man ansåg behövde utföras. Därefter har olika typer av utredningar gjorts och av de tre förslag, ”Ny skola på annan plats”, ”Riva och bygga nytt” och ”Om- och tillbyggnad”, som barn- och utbildningsförvaltningen lade fram vid grundskolenämndens senaste möte valde man alternativet att riva och bygga nytt.

  – Med en ny skola på en annan plats skulle två ytterligare år gå innan skolan stod klar samtidigt som kostnaden nästan skulle bli dubbelt så hög som för de två andra alternativen. Om vi i stället skulle bygga ut utifrån den nuvarande byggnaden finns det en risk att skolgården blir oöverblickbar och möjligheten att upptäcka mobbning skulle minska. Därför valde vi att skolan successivt ska rivas för att en ny byggnad ska komma till, vilket också innebär att eleverna slipper flytta på sig, säger Gorges Barkho.