• Förskola i Flemingsberg ska erbjuda ”nattis”

  En ny förskola med ”nattis”-avdelning planeras i Flemingsberg. 160 förskoleplatser dagtid och upp till 20 platser kvällstid ska möta den efterfrågan i närområdet till Hälsovägen, samtidigt som det finns planer på ytterligare en förskola i området.
  – Vi hoppas på en inflytt till hösten 2019, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

  I takt med att Flemingsberg växer ökar också behoven på fler verksamhetslokaler och kommunal service i kommundelen. Bland annat kommer Hälsovägen att få 800 nya bostäder som ska binda ihop centrum med järnvägen, vilket innebär att efterfrågan på förskoleplatser också blir större. Därför har förskolenämnden begärt att få inleda en förstudie om en ny förskola som även ska kunna ta emot barn på obekväm arbetstid.

  – Flemingsberg expanderar och då är det viktigt att vi får till en stor förskola. Med sina åtta avdelningar kommer den att bidra till vårt mål att hålla nere barngruppernas storlek, särskilt som den föreslagna hyran är på en rimlig nivå som nämnden har råd att betala. Det känns också bra att vi får till en avdelning som också kan ta emot på kvällar och helger. På så sätt kan vi ta hänsyn till de barn vars föräldrar behöver jobba på obekväm arbetstid, vilket många som jobbar i Flemingsberg faktiskt gör, förklarar Karl Henriksson.

  Detaljplanen för förskolan väntas att bli godkänd av kommunfullmäktige under senhösten 2016. I den finns en stor utegård för förskolan med ungefär 20 kvadratmeter per barn.

  – Jag tycker att det känns fantastiskt att vi kommer att kunna erbjuda en så stor och fin utemiljö trots att förskolan kommer att ligga i ett av kommunens mest centrala och urbana lägen, säger Karl Henriksson.

  I offerten från fastighetsägaren Huge ingår bland annat att förskolan ska ha ett tillagningskök som även ska kunna försörja två lägenhetsförskolor intill.

  – Det finns en kapacitet att laga mat till 80 barn ytterligare efter att förskolans barn har fått i sig lunch eller middag. Det vill vi ta till vara på eftersom det finns förskolor som endast har ett mottagningskök och som inte lagar sin egen mat, säger Karl Henriksson.