• Framtidens medicin utvecklas i Huddinge

    På torsdagen invigdes det gemensamma högskolekvarteret för sjukvård i Flemingsberg. Tillsammans med Kungliga tekniska högskolans Skolan för teknik och hälsa (STH) samt Röda korsets högskola har Karolinskas CAMST/Simulatorcentrum och CLINTEC Medicinsk teknik flyttat in i ett gemensamt hus, Technology and Health.

    – Det här är jättespännande. Nu kommer nya studenter inom sjukvård och teknik att möta framtidens utveckling i samma byggnad. Det skapar goda förutsättningar för framtiden, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd i Huddinge och ordförande i Mälardalsrådets arbetsgrupp för främjande av innovationsmiljöer.

    Tvärvetenskaplig forskning inom medicin, teknik och sjukvård samt grundutbildning och möjlighet till praktik finns nu under samma tak på Hälsovägen i Flemingsberg. Sedan sommaren har nämligen STH och Röda korset flyttat in i nya lokaler för att bedriva forskning och utbildning i kommunen. Som en del i Stockholmsregionens satsning inom Life Science har de också valt att samverka med två ledande forskningsaktörer inom medicin och sjukvård.

    – Technology and Health ska vara ett nav inom medicinsk forskning och utbildning och kommer att spela en stor roll för Sveriges kunskap inom läkemedel och god sjukvård. Samverkan mellan olika nivåer ger bättre resultat än att arbeta på varsitt håll. Det känns också väldigt roligt att satsningen sker i Flemingsberg eftersom området redan har en stark ställning inom forskning och sjukvård. Jag ser fram emot den utveckling som det nya samarbetet kommer att erbjuda, säger Karl Henriksson.