• Friskus planerar att fyrdubbla sina förskoleplatser

    Hälsoförskolan Friskus har kommit ett steg närmre att bygga sin första förskola i Huddinge. Tillsammans med kommunen ska de nu diskutera förutsättningarna att utöka antalet förskoleplatser från dagens 30 till möjliga 120 platser.
    – Det känns bra att Friskus är villiga att samarbeta och erbjuder fler förskoleplatser i vår växande kommun, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

    Det var på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott som förslaget klubbades igenom att Hälsoförskolan Friskus ska gå vidare i processen om att starta en ny förskola i Sjöängen. Tillsammans med det egna fastighetsbolaget Medi Mentor vill de bygga nya lokaler med kapacitet för 120 barn, en ökning med 300 procent jämfört med de platser som erbjuds i dag.

    – Vi är väldigt glada att Friskus vill bygga en egen förskola och bidra till en mångfald av det pedagogiska utbudet. De är en uppskattad förskola av barnen och deras föräldrar och det känns roligt att de vill vara kvar i Trångsund.  Med nya lokaler skapas också goda möjligheter för dem att investera i sin verksamhet, samtidigt som kommunens efterfrågan av förskoleplatser kan tillgodoses, säger Karl Henriksson.

    Hälsoförskolan Friskus bedriver i dag en förskoleverksamhet i en villa i Sjöängen i Trångsund. I våras stod det klart att deras tillfälliga bygglov skulle gå ut 1 juni efter nya ändringar i plan- och bygglagen. Natur- och byggnadsnämnden valde då att ge förskolan ett fortsatt tillfälligt bygglov på tre år, och innan sommaren kom förskolan in med en ansökan om att få bygga en egen förskola i Sjöängen.