• Gör momsen för vård, skola och omsorg rättvis

  På Kristdemokraternas riksting i helgen valde partiet att anta en motion av Karl Henriksson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge, om att verka för en statlig utredning, så att alla aktörer inom välfärdssektorn får likvärdiga momsvillkor.

  Inom till exempel äldreomsorgen och förskolan finns det idag olika skatteregler beroende på om den som äger byggnaden eller driver verksamheten är ett företag, en förening, en kommun eller en annan offentlig myndighet.

  – Skattesystemet ska vara enkelt, tydligt och lika för alla. Olika momsregler för olika utförare inom vård, skola och omsorg är inte en hållbar lösning. Vi kristdemokrater är de som hela tiden går i bräschen för valfrihet i välfärden, därför är jag glad att vi nu också tagit ställning för en momsreform som ger jämlika regler för alla aktörer i välfärden, säger en nöjd Karl Henriksson i en kommentar.

  För mer information:

  Karl Henriksson (KD)                                    Johanna Patricius (KD)
  Kommunalråd                                                         Politisk sekreterare
  08 – 535 313 51                                                       08 – 535 301 69
  karl.henriksson@huddinge.se                            johanna.patricius@huddinge.se