• Historisk satsning på Huddinges vägar

  På kristdemokratiskt initiativ ska Huddinge avsätta en kvarts miljon kronor under 2017 för reinvesteringar i kommunens existerande och nya lekparker, bryggor och bad. Samtidigt gör kommunen en historiskt stor investering för att förbättra kvaliteten på sina vägar.
  – Det här är viktiga satsningar för framtiden, säger Rolf Johansson (KD), ersättare i natur- och byggnadsnämnden.

  Huddinges vägnät har ett stort behov av underhåll som kräver fler åtgärder än man tidigare trott. Det visar en utredning som gjordes tidigare i år. Som en långsiktig investering beslutade därför natur- och byggnadsnämnden på måndagen att i sin verksamhetsplan avsätta 50 miljoner kronor under nästa år för att laga de hål och sprickor som uppstått under en lång tid. En satsning som är mer än dubbelt så stor som tidigare år.

  – Nu tar vi på riktigt tag i kommunens gatuunderhåll och det känns bra. Vägnätet är väldigt eftersatt och påverkar både miljön och invånarnas ekonomi på ett negativt sätt. Även om vi är inne i en tuff ekonomisk situation är det bra att investera i detta nu; om vi väntar riskerar kostnaden att öka väsentligt mer, berättar Rolf Johansson.

  Nämnden har också i verksamhetsplanen fattat beslut om att avsätta medel för underhållet av kommunens lekparker och badplatser. Ett beslut som grundas på ett initiativ från Kristdemokraterna och innebär att 250 000 kronor används till att säkerställa att kommunens lekplatsprogram kan uppfyllas.

  – Det är viktigt att se till att barn och föräldrar trivs i kommunens lekparker och badplatser och då behöver redskapen vara i gott skick. Huddinge bygger mycket just nu, men vi ska också vara måna om att ta hand om det vi redan har, säger Rolf Johansson.

  I verksamhetsplanen ingår även en ambition att underlätta avstyckningar av stora villatomter i kollektivtrafiknära lägen och att allmänt underlätta för byggandet av Attefallshus.

  Ledamöterna från den styrande koalitionen var de enda som fattade beslut om verksamhetsplanen. Oppositionen valde att inte delta i beslutet med hänvisning till att man lagt andra budgetförslag i kommunfullmäktige.