• Höj prioriteringen av bostadsinbrott

    Var sjätte svensk känner oro för att drabbas av bostadsinbrott. Ändå är det endast fyra procent av de cirka 30 000 inbrott som anmäls varje år som klaras upp.
    – Polisen behöver prioritera bostadsinbrotten högre. Människor måste kunna känna sig trygga i sin vardag, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

    Sedan tio år tillbaka har bostadsinbrotten visat på en uppåtgående trend. När kommunen nu ska inleda ett samverkansavtal med Huddingepolisen och Södertörns brandförsvarsförbund hade därför Kristdemokraterna velat se bostadsinbrott som en av de prioriterade insatserna.

    – Enligt Brottsförebyggande rådet är inbrott det brott som människor oroar sig som mest för. Samtidigt läggs en dominerande del av fallen åt sidan på grund av den låga straffskalan. Det är ingen hållbar kombination. Vi måste arbeta aktivt för att inbrotten ska minska och då är det just i samarbete mellan olika parter som resultaten blir som bäst. Jag välkomnar det nya samverkansavtalet, men vi hade gärna sett en högre prioritering av bostadsinbrottsfrågan och ska arbeta för att den finns med i framtiden, berättar Karl Henriksson.

    Huddinge kommun kommer att inleda ett övergripande avtal med Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund som sträcker sig fram till 2018. Utöver det finns det ett underavtal som ska gälla fram till 2016. I det har man valt att prioritera ungdomsbrottslighet, trafikåtgärder, organiserad brottslighet och en stärkt polisnärvaro.