• Huddinge satsar på barn, unga och äldre

  På måndagen godkände kommunfullmäktige den politiska ledningens budget. Lärarsatsningar, åtgärder för att motverka hemlöshet och fler förskoleplatser var några av förslagen som nu ska bli verklighet.
  – Tuffa tider skapar stora utmaningar. Men jag är stolt över vår prioritering att barnen, unga och äldre får stå i fokus i vår budget, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  Låga skatteintäkter, för lite statsbidrag och ett skatteutjämningssystem som drabbar kommunen negativt är en del av de orsaker till att Huddinges ekonomi blir kärv under 2016. Trots detta har Kristdemokraterna tillsammans med övriga partier i den politiska ledningen lyckats satsa ytterligare på förskolan och skolan men också på bristyrken som sjuksköterskor och socialsekreterare – detta utan att kommunens ekonomi riskerar att gå back.

  – Som kristdemokrat är det viktigt att vi fortsätter att satsa på barn och unga, så att de får den utbildning och kunskap som de behöver inför framtiden. För att nå dit är det därför viktigt att vi rekryterar skickliga lärare och förskollärare, men också jobba för att behålla de vi har. Kontinuitet är viktigt både inom förskola och skola och inom social- och äldreomsorgen, säger Karl Henriksson.

  Utöver satsningen på förskola och skola är Karl Henriksson positiv till att problematiken med hemlöshet har kommit i nytt ljus.

  – De senaste åren har det blivit känt att det finns andra metoder än den vi har i dag som kan motverka hemlöshet på ett mer konkret sätt. Att ta till oss den fakta som finns tillgänglig bör vara en självklarhet, inte bara på det här området utan i alla våra verksamheter. På så sätt kan vi underlätta för våra invånare så mycket som möjligt, säger han.

  I den politiska ledningens budget kvarstår även vårdnadsbidraget som alternativ för de föräldrar som önskar att vara hemma en extra tid med sina barn.

  – Kristdemokraterna kommer att fortsätta stå upp för familjernas rätt till valfrihet. Vårdnadsbidraget är inte lösningen med stort L, men det är en pusselbit som uppskattas av många familjer. Medan andra partier är emot möjligheten till självbestämmande så kommer vi att motarbeta de förslag som minskar valfriheten, både inom barnomsorgen och inom äldreomsorgen, avslutar Karl Henriksson.