• Huddinge satsar på effektiv kollektivtrafik

  För att fler Huddingebor ska välja att åka kollektivt är det viktigt att det gemensamma färdsättet blir mer attraktivt. Därför har kommunen tagit fram en kollektivtrafikplan som bland annat ska korta restider och skapa smidigare byten.
  – Vi behöver göra kollektivtrafiken mer pålitlig och effektiv. Med rätt förutsättningar kommer det klimatsmarta valet också kännas som det smartaste valet för resenären, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  Huddinge är en växande kommun. Det skapar utmaningar, inte minst i trafiken, och ställer krav på nya strategier för att öka framkomligheten. Därför har en kollektivtrafikplan tagits fram, som på onsdagen hanterades av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

  – Kollektivtrafiken spelar en jätteviktig roll och den kommer bara växa nu när Huddinge expanderar så pass mycket. Det är framtidens färdsätt om vi ska lyckas minska vår klimatpåverkan och trängseln, samtidigt som en bra kollektivtrafik gör det mer attraktivt att bo eller arbeta inom kommunen, förklarar Karl Henriksson.

  Några projekt som Huddinge aktivt arbetar med just nu är tvärspårvägen Spårväg syd, som är tänkt att gå från Flemingsberg via Kungens kurva till Älvsjö, samt ett resecentrum i Flemingsberg. Kommunen arbetar också för att bussarna ska få bättre framkomlighet, i samarbete med Stockholms läns landsting (SL) och Trafikverket.

  – Det är viktigt att vi skapar effektiva lösningar för Huddinges kollektivtrafik och som kan bidra till att människors vardag går ihop. För många upplevs bilen i dag vara det smidigaste alternativet, men får vi in kollektivtrafikens förutsättningar när vi planerar bostäder, arbetsplatser och kommunal och kommersiell service kommer det synsättet över tid att förändras. Med rätt förutsättningar kommer det klimatsmarta valet också kännas som det smartaste valet för resenären, säger Karl Henriksson.

  Kollektivtrafikplanen väntas bli godkänd av kommunfullmäktige den 13 februari 2017.