• Huddinge satsar på yteffektiva parkeringar

    Huddinges befolkning väntas öka med nära 50 procent på 15 år, något som ställer ökade krav på bostadsbyggande, kommunal service och framkomlighet. Därför satsar kommunen på en rad åtgärder som ska underlätta för kommande behov, däribland ett nytt parkeringsprogram.
    – Huddinge behöver fler bilpoolsplatser och laddstationer för elbilar. Det skapar det här programmet utrymme för, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

    Det var på onsdagen som kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott behandlade kommunens nya parkeringsprogram. Programmet, som har en inriktning att underlätta för kollektivresenärer, innebär bland annat en ökad prioritering för cykelparkeringar samt en utredning om var infartsparkeringarna ska finnas någonstans.

    – När Huddinge växer är det i kollektivtrafiknära lägen som vi vill bygga nytt, men ofta begränsas vi av stora parkeringsytor som gör att vi inte kan utnyttja marken maximalt. Därför är det viktigt att vi ser över kommunens parkeringar så att de används mer yteffektivt och används av personer som verkligen behöver dem. Satsningar på parkeringsgarage är ett sådant exempel, säger Karl Henriksson.

    Parkeringsprogrammet är ett av nio program som ingår i kommunens strategi för trafikplanering. I februari ska programmet upp i kommunfullmäktige och väntas träda i kraft så snart det blivit godkänt.