• Huddinge vill främja ett hållbart resande

  God information om cykelvägar och stöd och tips från exploatörer och fastighetsägare. Det är några åtgärder i den Mobility management-plan som kommunstyrelsen antog på onsdagen.
  – Nu ska det bli lättare att välja alternativa färdsätt, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

  Huddinge växer och trafiken tätnar. Den fysiska planeringen står inför stora utmaningar, samtidigt som miljön riskerar att belastas hårt. Därför har Huddinge sedan ett antal år valt att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik i sin samhällsplanering. Bland annat har kommunen tagit fram en trafikplan med nio olika program som på olika sätt ska bidra till ett mer hållbart resande. Mobility management-planen är ett av dem, med syfte att främja hållbara transporter genom att förändra beteenden. Frågan kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 9 maj.

  – Det är dags att vi konkretiserar vad vi vill med vår prioritering av cykel- och kollektivtrafik. I Mobility management-planen förtydligar vi bland annat hur samarbeten med olika aktörer kan hjälpa kommuninvånarna att förändra sitt resande. Ett exempel är att erbjuda bilpoolmedlemskap, ett annat är hur man kan styra resor inom en organisation mot mer miljövänliga alternativ. Ju fler vi får som arbetar åt samma håll, desto bättre, säger Karl Henriksson.

  I Mobility management-planen finns även samhällsplaneringen med som ett viktigt område och innebär att kommunen fortsätter att bygga så att det främjar det hållbara resandet. Planen innehåller även satsningar på kommunikation och information.

  – När Huddinge får nya kommuninvånare är det viktigt att de får reda på hur cykelvägnätet och annan infrastruktur ser ut så att de får en överblick över olika färdsätt, men även kampanjer som riktar sig till alla invånare kommer att tas fram. För en del kommer bilen oundvikligen att vara det mest rimliga alternativet, men vi måste visa att många faktiskt har möjlighet att välja något annat alternativ, säger Karl Henriksson.