• Huddinge vill vara med i Sverigeförhandlingen

    Huddinge kommun prioriterar Spårväg syd, tunnelbana till Kungens kurva och tågstopp i Flemingsberg för höghastighetståg och regionala förbindelser i den preliminära intresseanmälan till Sverigeförhandlingen. De tre projekten bedöms ha stor nytta för såväl bostäder, arbetsmarknad och näringsliv som för miljön och ökat kollektivt resande.

    – Det är bra att Huddinge visar framfötterna. Och infrastruktursatsningarna som Huddinge anmält intresse för är viktiga inte bara för Huddinges utveckling utan hela Södertörn och Stockholmsregionen. Potentialen för nya bostäder och arbetsplatser är enorm, men då krävs bättre infrastruktur, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd i Huddinge och ordförande i landstingets trafikplaneberedning.

    Sverigeförhandlingen handlar om medfinansiering av olika infrastrukturprojekt. Finansieringen kan komma från såväl staten, berörda kommuner och landsting och privata investerare.

    – Det är oerhört viktigt att alla intressenter är villiga att bidra till att få fram ny trafikinfrastruktur. Kommunerna och landstinget ska naturligtvis dra sitt strå till stacken, men även staten måste vara villig att satsa rejält på att utveckla Stockholmsregionens infrastruktur så att regionen kan fortsätta att vara en tillväxtmotor för hela landet, säger Karl Henriksson.

    Huddinges kommunfullmäktige kommer i oktober att ta ställning angående intresseanmälan om att delta som part i Sverigeförhandlingen. Inför detta beslut har kommunen skickat in en preliminär intresseanmälan till förhandlarna.