• Huddinges förskolor blir giftfria

    Nu kommer förskolorna i Huddinge kommun att få färre hälsofarliga kemikalier. I torsdags godkände förskolenämnden en handlingsplan för att anpassa byggnaderna som barnen vistas i.

    – Det här är ett viktigt arbete och det är bra att vi främst fokuserar på barnens miljöer, eftersom de får i sig högre halter av skadliga kemikalier i förhållande till sin storlek än oss vuxna, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

    Huddinge har i dag cirka 70 kommunala förskolor som alla har en egen karaktär och finns i byggnader som består av olika byggmaterial. En del förskolor är miljövänligt byggda medan andra inte är det, något som har väckt diskussioner om giftfria förskolor. Därför fick barn- och utbildningsförvaltningen under 2014 uppdraget att arbeta med frågan. Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder som förskolorna ska genomföra men också förslag på ersättningsmaterial.

     

    – Små barn utforskar världen genom att bita och suga på material. Det leder tyvärr också till att de lättare kan få i sig kemikalier. Därför behöver göra vad vi kan för att minska den risken, säger Karl Henriksson.