• Huddinges infrastrukturförslag inskickade till Sverigeförhandlingen

    Huddinges preliminära intresseanmälan till Sverigeförhandlingen blev på onsdagen omvandlad till den slutgiltiga. En majoritet i kommunfullmäktige röstade för att Spårväg Syd, tunnelbana till Kungens kurva och ett tågstopp i Flemingsberg för höghastighetståg är de rätta prioriteringarna för att underlätta bostadsbyggandet i Stockholmsregionen.

    – Det finns en stor potential i de här infrastruktursatsningarna. Tusentals bostäder, lättare tillgång till högre utbildning och arbetsplatser samt möjlighet att bygga helt nya stadsdelar kan bli verklighet med de här projekten. Södertörn har mycket att vinna på en kollektivtrafik på tvären, samtidigt som Flemingsberg och Kungens kurva kan fortsätta att utvecklas som regionala stadskärnor, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

    Sista anmälningsdagen till Sverigeförhandlingen är i dag, torsdag 1 oktober. Huddinge valde därför att ha ett extrainsatt möte på onsdagen för att fatta beslut om sin intresseanmälan. Staten kommer i början av 2016 att ge besked om vilka kommuner som är intressanta att förhandla med. 2017 väntas förhandlingen vara avslutad.