• Huddinges yngsta prioriteras i en kärv ekonomisk situation

    Barn och unga står i fokus när den styrande koalitionen behöver prioritera hårt i ett tufft ekonomiskt läge. På tisdagen presenterade de sitt budgetförslag för 2017, som kommunfullmäktige tar ställning till den 13 juni.
    – Det är viktigt att inte tumma på barnperspektivet. Med trygga barn får vi ett tryggt samhälle, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

    Ökade resurser för att anställa fler förskollärare, satsningar på verksamhetslokaler som förskolor och skolor samt tidiga insatser för barn som behöver extra stöd. Det är några av den styrande koalitionens prioriteringar inför nästa år, samtidigt som kommunen står inför ekonomiska utmaningar.

    – Vi har en ekonomisk situation som kräver handlingskraft och ansvar. Men den ska inte stå i vägen för att våra yngsta invånare får vad de behöver. Att fortsätta bygga verksamhetslokaler och anställa bra förskollärare är fortsatt prioriterat även när kommunen behöver hålla i pengarna. Barnen behöver en trygg vardag och för att minska barngruppernas storlek är det fler förskolor som behövs, säger Karl Henriksson.

    I budgetförslaget är kommunens kärnverksamhet i fokus vilket också innebär satsningar på sociala insatser och på äldreomsorgen. Bland annat vill man hjälpa unga som riskerar att hamna i kriminalitet, skapa riktade utbildningar till nyanlända men även stärka anhörigstödet till Huddinges äldre.