• Karl Henriksson tar ledartröjan för en ökad universitetssamverkan

    Kristdemokraternas kommunalråd, Karl Henriksson, har utsetts till att leda Mälardalsrådets arbete mot en ökad samverkan kring forskning och innovation.
    – Ett jättespännande uppdrag, säger Karl Henriksson.

    Styrgruppen för Främjande av innovationsmiljöer i Stockholm-Mälarregionen. Så heter gruppen som Karl Henriksson, ledamot i Mälardalsrådet, har fått förtroendet att leda. Mälardalsrådet, som är en samverkansorganisation bestående av 57 kommuner och 5 landsting/regioner, har gett gruppen uppgiften att undersöka möjligheter till samverkan mellan lärosäten och det offentliga på lokal och regional nivå.

    – I Mälarregionen finns det 21 universitet och lärosäten, vilket är nästan hälften av landets 48. Fem av dem är nu eller inom en snar framtid verksamma i Flemingsberg. Det innebär att det här finns stor kompetens som både näringslivet och det offentliga vill ta tillvara på, inte minst när det kommer till forskning och nya idéer. Därför ska vi undersöka hur kommuner och landsting kan samarbeta med universiteten för att göra regionen till en konkurrenskraftig kunskapsregion, säger Karl Henriksson.

    Gruppens fokus är knuten till höstens internationella konferens, UniverCITY Partnerships, som Mälardalsrådet står som värd för. Temat för konferensen är just hur det offentliga på en regional och kommunal nivå kan samarbeta med olika lärosäten. Under konferensen väntas gruppen ta del av information och skapa en gemensam bild av vilka behov som finns för ett framgångsrikt universitetssamarbete. En redovisning om hur Mälardalsregionen kan stå stark inom forskning och innovation kommer att lämnas in av gruppen under våren/sommaren 2017.