• Familjesäkra politiken i Huddinge

  Sociala relationer en fråga om liv och död

  Ta hänsyn till familjen och nära relationer när politiska beslut fattas. Det är ett förslag som Kristdemokraterna vill driva under nästa mandatperiod.

  Familjen och nära relationers betydelse för samhället och individen är i dag inte högprioriterat på den politiska dagordningen. Det vill Kristdemokraterna ändra på och föreslår att alla politiska beslut ska vägas mot hur det påverkar familjers vardag.

  – I dag tar vi hänsyn till aspekter så som miljö och jämställdhet när politiska beslut ska fattas. Att inkludera människans behov av nära gemenskap till andra anser vi är tillräckligt viktigt för att det också ska spela roll när vi gör avvägningar i politiken, berättar Pia Berkman (KD), kurator och ledamot i förskolenämnden i Huddinge.

  Kristdemokraterna menar att familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället och förslaget skulle innebära att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för den samt för andra nära relationer. I länder som Australien och Nya Zeeland har man utformat just sådana modeller i form av familjekonsekvensanalyser.

  – Det betyder att politiker ska undersöka hur ett förslag påverkar exempelvis familjernas ekonomiska situation eller hur balansen mellan arbete och fritid upprätthålls. Det kan även handla om hur förslaget påverkar barns förutsättningar för en god uppväxt. Politiken ska bidra till en bättre situation för familjerna, inte göra det svårare, säger Pia Berkman.

  Hon hänvisar bland annat till en amerikansk forskning som visar att en brist på social gemenskap är lika skadligt för människan som rökning och alkoholmissbruk (”Social relationships and mortality risk”). Det bekräftar, menar hon, partiets uppfattning om att hemmiljö och familjeliv påverkar vår hälsa och livskvalitet.

  – Människor som har balans i tillvaron mår bra och kan också prestera bättre. I den här forskningen kan vi dessutom se att vi bryts ner rent fysiskt om vi inte får ha en nära relation med varandra. Att värna social gemenskap är livsviktigt och därför är det angeläget att stödja familjen, eftersom det är där det börjar, avslutar Pia Berkman.