• KD-förslag om gratis SL-kort blir av redan i år

  Nu infrias Kristdemokraternas första vallöfte för mandatperioden 2014-2018. Alla kommunanställda i Huddinge som vanligtvis bilpendlar till jobbet kommer under november att erbjudas ett gratis SL-kort i två veckor som en uppmuntran att åka mer kollektivt.

  Inför kommunvalet i september gick Kristdemokraterna till val på att Huddinge ska vara en miljömässigt hållbar kommun, där ett av förslagen var att låta kommunanställda åka gratis med SL under en begränsad period. Nu infrias detta redan innan årets slut.

  – Det känns jättebra att Huddinge kommun har nappat på idén att erbjuda kommunanställda SL-kort. På det här sättet kan vanebeteendet att ta bilen till jobbet brytas och de anställda får möjligheten att se att kollektivtrafiken är ett alternativ när de ska ta sig till och från jobbet, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd.

  Förslaget att låta kommunanställda åka kollektivt handlar inte bara om att uppmärksamma kollektivtrafikens fördelar, Tomas Hansson anser att kommunen också har ett ansvar som arbetsgivare att gå före i fråga om miljö- och klimatfrågor.

  – Kommunen ska föregå med gott exempel eftersom vi är en stor och betydande arbetsgivare för många i kommunen. Om vi går före kan fler ta efter vårt sätt att arbeta när de ser vilka positiva konsekvenser det får, säger Tomas Hansson.

  Det var under en miljö- och klimatdebatt i samband med Earth Hour i våras som Tomas Hansson lyfte upp idén om att erbjuda gratis SL-kort till kommunanställda. Med i publiken fanns kommunala tjänstemän som efteråt berättade att Huddinge hade börjat fundera i de banorna efter att ha varit i kontakt med Stockholms lokaltrafik (SL). Idén har sitt ursprung i Nacka, där 446 kommunanställda frivilligt valde att åka kollektivt gratis i två veckor, vilket resulterade i att 130 av dem fortsatte att åka kollektivt efter experimentet. Det är också ett förslag som Kristdemokraterna har drivit i Stockholms läns landsting.