• Tryggare bostäder planeras i Stuvsta

  Huddinge ska få sitt första trygghetsboende. Stuvstas infartsparkering kommer att läggas under jord och ovanför mark ska bostäder byggas som till stor del riktar sig till äldre.
  – Trygghetsboenden är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater. Snabb hjälp ska vara möjligt för äldre även i sin hemmamiljö, säger Stephanie Hansson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

  Det är en strategiskt utvald plats för kommunens första trygghetsboende. I planeringen med bostadsutvecklaren Seniorgården AB har man landat i att de nya bostäderna ska byggas i nära anslutning till kollektivtrafik och ha gångavstånd till centrum. Dessutom ska en innegård omslutas av bostäderna och gemensamma utrymmen ska finnas för sociala aktiviteter. På onsdagen behandlades frågan i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och ska upp till kommunstyrelsen i slutet av augusti.

  – I arbetet med trygghetsboendet har det varit viktigt att hitta en miljö som förenklar vardagen för de äldre. Deras möjligheter att ta sig längre sträckor kan vara begränsade och då är det bra att transport och handel finns nära till hands. Vi ser också positivt på de gemensamma utrymmena eftersom många kan uppleva en större ensamhet. Med hjälp av trygghetsvärdar kommer aktiviteter att hållas för den som vill, berättar Stephanie Hansson.

  Totalt handlar det om drygt 100 bostäder på den nuvarande infartsparkeringen. Utöver de 20 trygghetsbostäderna kommer även ett 30-tal seniorbostäder att byggas samt cirka 50 vanliga bostadsrätter.

  – Vi tror att det är bra med blandade bostadstyper eftersom det innebär att det kommer att bo människor i olika åldrar på samma plats. Många äldre kan ibland känna sig undanskuffade och utanför i samhället, men i mötet med andra människor i andra livssituationer kan de känna sig mer delaktiga, förklarar Stephanie Hansson.

  Under byggtiden kommer cirka 50 parkeringsplatser att ersätta de 165 parkeringsplatserna som finns i dag. När den nya infartsparkeringen är färdigställd kommer den att bestå av två våningar och bli tillgänglig genom en hiss. Antalet parkeringsplatser kommer att vara i stort sett samma, drygt 160 parkeringsplatser.

  Fakta: Trygghetsboende
  • Ett trygghetsboende är till för för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet än vad de får i sitt nuvarande hem.
  • Gemenskapslokaler för måltider och samvaro ska finnas.
  • Personal ska finnas på plats vid angivna tider.
  • Åldergränsen för ett trygghetsboende är 70 år (för Stuvstas trygghetsboende har åldern sänkts till 55 år).
  • Trygghetsboenden ska vara planerade så att man kan bo kvar även om man får en funktionsnedsättning.
  • Det krävs inget biståndsbeslut för att få flytta till ett trygghetsboende.