• Kristdemokraterna vill se nattrafik på pendeltågen

    kalle bildtextFörra veckan berättade Dagens Nyheter att Alliansen i Stockholms läns landsting vill utreda möjligheten att införa nattrafik på pendeltågen på fredagar och lördagar. Det är ett kristdemokratiskt initiativ som partiet även går till val på.

    –  Med pendeltåg i stället för nattbuss kan vi förkorta restiderna och öka tryggheten för de som åker kollektivt. Till Huddinge och Flemingsberg skulle pendeltågen kunna minska restiden med 40 procent. Till Stuvsta centrum går det i dag ingen nattrafik alls. Med nattrafik i pendeltågsnätet kan vi binda ihop regionen på ett bättre sätt även på nätterna, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting och Kristdemokraternas andranamn till kommunfullmäktige i Huddinge.

    Införandet av nattrafik skulle innebära att sträckan Stockholm-Södertälje skulle spara 23 minuters restid och sträckan Stockholm-Västerhaninge skulle kortas med 22 minuter om pendeltågen införde nattrafik.

    – Precis som det kristdemokratiska förslaget om nattrafiken i tunnelbanan blev en stor framgång är vi övertygade om att det finns ett stort behov av nattrafik även på pendeltågen, säger Karl Henriksson.