• Kvinnofrukost med Désirée Pethrus

    På fredagen anordnades en kvinnofrukost tillsammans med Internationella föreningen för invandrarkvinnor (IFFI) i Flemingsberg. Huvudgästen var Désirée Pethrus (KD), riksdagsledamot och även årets ambassadör mot hedersrelaterat våld.

    Under frukosten berättade Désirée Pethrus om regeringens arbete för jämställdhet och hur man arbetar mot det hedersrelaterade våldet. Tillfälle gavs att ställa frågor och IFFI fick samtidigt möjlighet att berätta om sitt arbete och vilken insats de gör för nyanlända kvinnor.