• Låt Huddinge växa med eftertanke

  När Huddinge förtätar sina gamla villaområden är det viktigt att de nya fastigheterna byggs så att de passar ihop med sin omgivning. Det menar Rolf Johansson (KD), ersättare i natur- och byggnadsnämnden.
  – Politikerna har ett ansvar i den här frågan, säger han.

  Nybyggnation står högt upp på agendan för Huddinge de närmsta åren. Bara fram till 2020 planerar kommunen att leverera närmare 4 000 nya bostäder. Det ställer krav på en genomtänkt stadsplanering anser Rolf Johansson, då han menar att många nya fastigheter kommer att byggas i områden som redan har en egen karaktär att ta vara på.

  – Huddinge har fattat beslut om att nya bostäder ska byggas nära kollektivtrafik och i centrala lägen. Det ställer vi kristdemokrater oss bakom, men det innebär också att flera områden som i dag har en enhetlig stil kan få en ganska splittrad stadsbild om vi inte tänker oss för. Låter vi byggnader med helt olika arkitektur byggas huller om buller så riskerar vi att göra områdena mindre attraktiva, och det gynnar varken de som redan bor där eller de som funderar på att flytta dit. Därför behöver kommunen diskutera mer om hur nya byggnader ska se ut, säger Rolf Johansson.

  Ett exempel är den gamla affärslängan på Stationsvägen i Stuvsta, som under måndagen fick en ny detaljplan godkänd av natur- och byggnadsnämnden. Med den nya detaljplanen kan bortåt tio nya lägenheter skapas på tomten, men i underlagen till planförslaget har funnits skisser på hus som ser helt annorlunda ut än övrig bebyggelse i Stuvsta centrum.

  – Jag är väldigt glad att vi bygger fler lägenheter i Stuvsta eftersom vi behöver bostäder också för dem som inte vill bo i villa. Men det spelar roll hur de nya bostäderna ser ut. För att lägenheterna inte ska bryta av alltför mycket mot omgivande bebyggelse så har jag i nämnden agerat för att detaljplanen ska innehålla en bestämmelse om att bostäderna byggs med hänsyn till sin omgivning, berättar Rolf Johansson.

  Slutgiltigt beslut angående detaljplanen för fastigheten i Stuvsta väntas fattas av kommunfullmäktige i början av 2017.

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=ZSNDM2tdWQQ&w=560&h=315]