• Lika villkor möjliggör ett ännu bättre friluftsliv i Huddinge

    Huddinge kommun tilldelades nyligen titeln Stockholms läns bästa friluftskommun för 2014 och placerades även på plats nummer fyra i hela landet. Det är en utmärkelse som baseras på en enkät som har besvarats av 262 av landets 290 kommuner och initiativtagare till detta är Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen.

    – Det känns jätteroligt att Huddinges friluftsliv uppskattas så mycket av våra invånare. Vi arbetar mycket för att kunna bevara öppna ytor och skogsområden för att skapa en bra balans mellan stadsliv och en närhet till naturen, säger Jack Bassus (KD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

    Men bara för att Huddinge toppar länet betyder det inte att inget mer behöver göras. I Kristdemokraternas nya rapport ”Där människor och välfärd växer – Civilsamhällets betydelse för framtidens Sverige” berättar vi om att friluftslivets organisationer också bör omfattas av de förmåner som Riksidrottsförbundet i dag har. Då det senares medlemsförbund inte behöver betala sociala avgifter upp till ett halvt basbelopp (cirka 22 000 kronor/år) för sina utövare och domare får medlemsförbunden i Svenskt Friluftsliv betala socialavgifter om ersättningarna överstiger 999 kronor per år.

    – Det är inte rimligt. Vi anser att det civila samhället behöver stärkas och för att uppmuntra till det ska föreningarna behandlas på lika villkor. På så sätt kan Huddinges friluftsliv få möjlighet att utvecklas ytterligare vilket på sikt kommer få invånarna att bli ännu mer nöjda med vad Huddinge kan erbjuda på området, säger Jack Bassus.

    Rapporten om det civila samhällets betydelse kan du läsa om här.