• Ny lag ska förbättra bostadsbyggandet

  För att bostadsmarknaden ska komma i balans måste kommunerna samarbeta på regional nivå. Det anser Tomas Hansson (KD), tidigare ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.
  – Det måste tas ett helhetsgrepp, säger han.

  Ett förslag till ny lag har kommit. Det gäller Sveriges bostadsförsörjning och kommer från den statliga bostadsplaneringskommittén, tillsatt av förre bostadsministern Stefan Attefall (KD). Tomas Hansson var en av ledamöterna och har tillsammans med en nästan enig kommitté kommit fram till att kommunerna behöver riktlinjer i sin bostadsplanering. Därför föreslås nu en lag som kräver att varje region tar ett övergripande ansvar för frågorna.

  – Runt om i Sverige finns det kommuner som bygger bostäder efter sina egna översiktsplaner utan att fundera på vilka övriga planer som finns i länet. När landstingen eller regionerna sedan bygger ut ny infrastruktur riskerar det att bli nya bostadsområden men utan några vägar som leder dit. Det skapar inga attraktiva områden och det blir inte heller någon god samhällsstruktur, säger han.

  I stället vill kommittén att den aktör som ansvarar för den regionala utvecklingen tar fram ett program för fysisk planering inför varje mandatperiod. Det ska innehålla lämpliga platser för bostadsbyggande och gå i samklang med den övriga planeringen, så som nya vägar och utökad kollektivtrafik.

  – Tanken är att programmet ska vara en vägledning för kommunerna när de ska planera för nya bostäder. För att inte inskränka på kommunernas självstyre vill vi inte tvinga dem att följa landstingens råd, men om de gör det måste de motivera varför de inte gör som programmet föreslår, förklarar Tomas.

  Även statens synpunkter ska komma fram i ett tidigt skede. När programmet formas ska länsstyrelsen ta del av det och ta ställning till vilka riksintressen som ska prioriteras.

  – Just i Huddinge har vi inte haft så mycket problem med att staten stoppar bostadsprojekt, men i andra delar av landet har det ibland varit ett bekymmer. Då kan det handla om år av planering och när bygget sedan ska sättas igång kan staten komma in för sent med sina bedömningar vilket kan stoppa hela projektet. Det blir otroligt kostsamt för kommunerna och det vill vi undvika. Därför är det bra att staten tidigt kan komma in med sina synpunkter, säger Tomas Hansson.

  I förra veckan svarade kommunstyrelsen positivt på förslaget i ett remissvar. Om landets övriga kommuner säger ja är planen att lagen träder i kraft januari 2019.