• Nya studentbostäder planeras vid Flemingsbergs C

    Cirka 140 nya studentbostäder planeras utmed Hälsovägen i Flemingsberg, intill Flemingsbergs centrum. Kommunägda Huge Fastigheter AB är byggherre. Kommunstyrelsen i Huddinge gav på måndagen samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för de delar av området som inte redan är detaljplanelagda.

    – Flemingsberg växer till en riktig studentstad. De nya studentbostäderna, som ligger alldeles intill ”studentskrapan” som invigdes för några år sedan, blir ett viktigt tillskott, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

    Samtidigt pågår flera andra projekt. Wästbygg ska bygga cirka 250 studentbostäder och 60 ungdomsbostäder i Visättra Ängar, öster om Flemingsbergs station. Byggstart ska ske senast den 30 juni 2014. På campusområdet utmed Alfred Nobels allé planeras cirka 500 student- och forskarlägenheter, även de med byggstart år 2014. Fastighetsägare där är Akademiska Hus AB. Tillsammans kan det handla om en fördubbling av antalet studentbostäder i Flemingsberg på bara några år.

    – Men det handlar inte bara om bostäder, vi vill skapa stadsliv. Vi planerar täta stadskvarter med funktionsblandning. Utmed Hälsovägen blir det handel och service i husens bottenvåning. Vi ser också över möjligheten att öka exploateringen i den nya detaljplanen, så att fler nya bostäder ska kunna byggas, säger Tomas Hansson.