• Nytt äldreboende byggs ihop med förskola

    Huddinge ska få ett nytt äldreboende som öppnar upp för gemenskap mellan generationer. Förutom de 90 nya lägenheterna ska även en förskola med plats för 120 barn placeras i samma byggnad. Det fattade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut om på sitt senaste sammanträde.

    – Det här är en kombination mellan äldreboende och förskola som vi tror kommer att gynna våra äldre på ett mycket positivt sätt. Många äldre kan känna sig isolerade och utanför i samhället, men genom att låta barn finnas i samma fastighet kan de få känna sig mer inkluderande. Vi ser en stor social vinst genom det här, säger Stephanie Hansson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

    Det nya äldreboendet ska byggas i Snättringe och är ett resultat av ett långsiktigt kristdemokratiskt arbete. Det var under förrförra mandatperioden då Karl Henriksson (KD), då ordförande i äldreomsorgsnämnden, såg behov av fler vårdplatser för äldre i den västra delen av kommunen. Man började leta fram mark, och efter en tid såg man även att behovet av fler förskoleplatser ökade i samma område. Det öppnade upp för dialog mellan kommunens förvaltningar och resultatet har nu blivit en förskola på nedre plan med de äldres lägenheter ovanpå. För att en möjlig integrering mellan kommunens äldsta och yngsta invånare ska finnas ville man även ha gemensamma samlingslokaler samt ett gemensamt köks- och personalutrymme.

    – Det här är ett väldigt roligt sätt att planera nya förskolor på. Förutom att vi får sex nya förskoleavdelningar är det positivt för barnen att möta äldre och få en relation till en åldrande generation. Med gemensamma köksutrymmen ser vi också möjligheten att bedriva en nattis-verksamhet eftersom köket kommer att vara öppet under en större del av dygnet, säger Karl Henriksson, kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

    Detaljplanen, som ska upp till kommunfullmäktige den 14 november, medger även att lägenheterna kan göras om till studentbostäder om behoven längre fram skulle förändras.