• Oppositionen skapar oreda i Huddinges finanser

    Den styrande koalitionen vill hålla ordning och reda på Huddinges ekonomi. Därför har en plan för långsiktig finansering tagits fram som bland annat föreslår ett skuldtak och ett budgetresultat på två procent fram till 2022. Men på måndagens kommunfullmäktige satte oppositionen stopp.
    – Det är oansvarigt, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

    Huddinge står inför stora ekonomiska utmaningar i både närtid och längre fram. Nya gator och vägar, kollektivtrafik och lokaler för förskolor och skolor behöver byggas, något som kräver stora investeringar för kommunen. Genom att minska risken för en alldeles för stor låneskuld vill därför den styrande koalitionen sätta en ram för hur stora satsningarna kan bli. Men när ärendet kom till fullmäktiges bord skickades den på återremiss.

    – Det här är ett viktigt beslut som vi så snart som möjligt behöver få igenom. Vi ser att låneskulden växer och att Huddinge under kommande år kommer att befinna sig i ett ekonomiskt kärvt läge. Då behöver vi ha en långsiktig plan för hur kommuninvånarnas pengar ska förvaltas. Att förhala processen som oppositionen har gjort utan att komma med egna förslag är tanklöst, säger Karl Henriksson.

    Förslaget väntas tas upp igen på kommunfullmäktige i juni. Med i förslaget finns även att kommunen ska ta över nybyggda lokaler från Huge fastigheter och att kommunen och Huge tillsammans ska ha en gemensam investeringsram.