• Övergödning ska bekämpas i Trehörningen och Orlången

    Minskade fosforhalter i sjöarna Trehörningen och Orlången ska förbättra vattenkvalitén. Därför antar kommunen nu en rad åtgärder som ska se till att grundämnets mängd reduceras i de båda sjöarna.

    – Trehörningen och Orlången skulle kunna bli verkliga tillgångar för oss i Huddinge kommun. Inte minst Trehörningen ligger ju i stor utsträckning i bebyggda områden i centrala Huddinge och skulle kunna bli en plusfaktor för att göra bostadsområdena runt den mer attraktiva. Men när övergödningen i Orlången och Trehörningen minskar kommer det också ha en positiv påverkan på sjöarna nedströms som Ågestasjön, Magelungen och Drevviken, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

    Kommunstyrelsen fattade på onsdagen beslut om att vattenkvalitéen i Orlången och Trehörningen ska förbättras. Det efter att en strategisk plan har tagits fram i arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsnormerna som infördes 2009.

    – Vi har fått i uppdrag att minska de utsläpp i vattendrag och sjöar som har en negativ miljöpåverkan för både människor och djur. För att möjliggöra det är det bland annat viktigt att se till att dagvattenledningarna fungerar men också att de avlopp som finns i området är i ett gott skick. Så är inte fallet i dag kring Trehörningen och Orlången och det är åtgärder som vi behöver jobba med, säger Karl Henriksson.

    Arbetet med att minska fosforhalten i Trehörningen och Orlången kommer att påbörjas i år och väntas kosta 21 miljoner kronor fram till år 2021.