• Pinsamt att utländska IT-proffs får lämna Sverige

    Vårt kommunalråd Karl Henriksson (KD) skriver i tidningen Dagens Samhälle om att vi behöver förändra reglerna för arbetskraftsinvandring.

    ”Fotboll är inte oviktigt, men svensk ekonomi och välfärd bygger på framgångsrika svenska exportföretag. Vi behöver ett smidigt och välfungerande system för arbetskraftsinvandring som gör det lätt att rekrytera oavsett om den som företaget söker är programmerare, byggnadsingenjör, forskare eller fotbollsproffs. Det är riktigt pinsamt att den rödgröna regeringen inte lyckats lösa det här problemet.”

    Läs hela artikeln här:  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/pinsamt-att-utlandska-it-proffs-far-lamna-sverige-22133

    Foto: Lennart Molin