• Polisutbildningen flyttar till Södertörns högskola

    Nu är det klart att polisutbildningen i Solna flyttar till Södertörns högskola i Flemingsberg. Från och med vårterminen 2015 kommer ungefär hälften av landets blivande poliser utbildas i Huddinge.

    – Jag tror att det här kommer att bli mycket bra både för polisutbildningen och för utvecklingen i Flemingsberg. Polisutbildningen kommer att gynnas av den akademiska och forskningsnära miljön men också av närheten till olika institutioner på rättsområdet, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson i en kommentar.

    Redan idag studerar cirka 16 000 studenter på campuset i Flemingsberg. Södertörns högskola har forskning och utbildning inom många områden som är relevanta för polisutbildningen. Förutom Södertörns högskola har även Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan utbildning och forskning på universitetsområdet. I Flemingsberg finns även Södertörnspolisen, Södertörns tingsrätt, åklagarmyndigheten, häkte och landets mest moderna rättspsykiatriska enhet, Helix, som öppnade förra året.