• Pressmeddelande De här blir ordföranden i kommunens nya fastighetsbolag

  Pressmeddelande 2017-12-12
  I samband med att Huge Fastigheter AB splittrats och blivit två stycken bolag beslutade kommunfullmäktige den 11 november att Gunilla Helmerson (M) och Tomas Hansson (KD) blir nya ordföranden för Huge Bostäder AB respektive Huddinge Samhällsfastigheter AB.

  – Jag ser fram emot det nya uppdraget som ordförande i bolaget. Huddinge Samhällsfastigheter AB har en viktig roll i att bygga, äga och förvalta verksamhetslokaler åt Huddinge kommun. Min ambition är att vi ska hitta bra och kostnadseffektiva lösningar som gagnar kommunen och dess invånare. Jag har tidigare som kommunalråd arbetat nära de kommunala verksamheterna och det är kunskaper som jag hoppas kunna bidra med i bolaget, säger Tomas Hansson (KD).

  Båda har sedan tidigare suttit i styrelsen för Huge Fastigheter AB där Gunilla Helmerson var ordförande medan Tomas Hansson var ledamot.

  – Med mina tidigare erfarenheter från kommunens olika fastighetsbolag vill jag bidra till att klokt förvalta Huge bostäder AB:s stora bostadsbestånd såväl som bolagets centrumanläggningar. Vi har stora uppgifter framför oss med både renoveringar, nybyggnation och utveckling av till exempel Björnkullaområdet, säger Gunilla Helmerson (M).

  Kommunfullmäktigeprotokollet justeras den 18 december.

   

  För mer information:
  Tomas Hansson (KD)                                         Gunilla Helmerson (M)
  Ordförande i Huddinge                                        Ordförande i Huge Bostäder AB
  Samhällsfastigheter AB                    
  tomas.hansson@huddinge.se                         gunilla.helmerson@huddinge.se

  Johanna Patricius (KD)                       Hampus Holmgren (M)                                                            Politisk sekreterare                                      Politisk sekreterare
  08 – 535 301 69                                             08 – 535 301 58
  johanna.patricius@huddinge.se     hampus.holmgren@huddinge.se