• Pressmedelande: Helianthus startar förskola i Visättra

  Pressmeddelande 2017-09-08

  Förskolenämnden beslutade den 7 september att Helianthus AB från och med 1 augusti 2018 ska få driva en ny fristående förskola i Visättra. Den nya förskolan Visättra kommer att ha 130 platser för barn mellan 1-5  år. 

  – Visättra och Flemingsbergsdalen växer snabbt. Den nya förskolan är ett oerhört viktiga tillskott för att alla barn i Visättra ska kunna erbjudas plats i sitt närområde, säger Karl Henriksson (KD), förskolenämndens ordförande och kommunalråd i Huddinge.

  Helianthus AB driver sedan tidigare sju förskolor i Huddinge, men har även verksamheter i bland annat Nacka och Nyköping. De har förutom en traditionell förskoleverksamhet också en mobil förskoleverksamhet, något de var först ut i Sverige med.

  – Det är bra att det finns olika alternativ i alla områden. I Visättra där alla förskolor idag är i kommunal regi är det viktigt att vi nu får olika fristående förskolor som etablerar sig. Helianthus kommer att bli ett värdefullt tillskott som ökar mångfalden, konstaterar Karl Henriksson.

  För mer information kontakta:

  Karl Henriksson (KD)                                    Johanna Patricius (KD)
  Kommunalråd och förskolenämndens               Politisk sekreterare
  ordförande
  08 – 535 313 51                                                        08 – 535 301 69
  karl.henriksson@huddinge.se                    johanna.patricius@huddinge.se