• Rekordstor satsning på förskolan i budget för 2019

  PRESSMEDDELANDE  2018-05-14

  I koalitionens förslag till budget för 2019 finns ett tydligt fokus på barn och unga. De
  största satsningarna har riktats till kommunens förskoleverksamheter där man satsar
  16,8 miljoner kronor extra utöver den ordinarie uppräkningen för att minska
  barngrupperna och öka andelen förskollärare. I förslaget till budget finns också en
  fortsatt prioritering av barn i behov av särskilt stöd med en extra satsning på 3,8
  miljoner kronor.

  – Vi vill höja ambitionerna och satsa nya resurser på förskolan för att minska
  barngruppernas storlek och öka andelen förskollärare. Huddinge ska vara en
  attraktiv förskolekommun. Totalt motsvarar satsningen en uppräkning på mer
  än fyra procent. Det är därmed den största satsningen på förskolan som hittills
  har gjorts, det känns riktigt bra, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd med
  ansvar för förskolan.

  Totalt är det 6 miljarder som ska fördelas ut på kommunens alla verksamheter och
  koalitionens prioritering har varit kommunens kärnverksamhet som skola, vård och
  omsorg.

  – Den budget vi lägger fram för 2019 innebär en kvarts miljard mer till Huddinges
  välfärd. Tack vare att vi hållit ordning och reda i kommunens ekonomi har vi nu
  råd med nya satsningar på barn och unga. Vi har klarat vårt mål för sparande
  och har därför även råd med ytterligare satsningar i framtiden, säger Daniel
  Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

   

  För mer information:
  Karl Henriksson (KD)                                           Daniel Dronjak (M)
  Kommunalråd med ansvar för                                     Kommunstyrelsens ordförande
  förskolefrågor
  08 535 313 51                                                                  0708-79 03 00
  karl.henriksson@huddinge.se                                 daniel.dronjak@huddinge.se

  Johanna Patricius                                                         Hampus Holmgren
  Politisk sekreterare (KD)                                            Politisk sekreterare (M)
  08 – 535 301 69                                                             0701-98 48 06
  johanna.patricius@huddinge                                    hampus.holmgren@huddinge.se