• Så är Huddinge med och skapar en jämlik vård

  I fredags den 28 februari, som också är den internationella dagen för sällsynta sjukdomar, var riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD) på studiebesök hos stiftelsen Alzecure i Flemingsberg. Syftet var att få mer kunskap om forskning kring sällsynta diagnoser.

  – Svensk hälso- och sjukvård har som mål att alla i Sverige ska ha rätt till en jämlik vård. Det gäller inte i dag den minoritet som har diagnoser inom sällsynta sjukdomar. Det Alzecure jobbar med är att bland annat forska kring alzheimer och det är ett viktigt område som man behöver få mer kunskap om, det gäller inte minst i Kristdemokraternas fråga om att alla äldre ska ha rätt till personal med geriatrisk kompetens, säger Penilla Gunther.

  Alzecure är en stiftelse som har anslutit sig till Karolinska Institutet Science Park i Flemingsberg och startades av forskare och läkemedelsutvecklare som tidigare jobbat på AstraZeneca i Södertälje. Varför de har valt att bli en stiftelse och inte ett företag är enligt Gunther för att de inte vill bli styrda i sin forskning.

  – De får i stället stöd av Alzheimer-fonden och idén de har är ett nytt sätt att tänka. Som med all annan forskning kommer Alzecures forskning ta lång tid, men jag tror att med deras gedigna erfarenhet och kompetens kommer de kunna hitta ytterligare bromsmöjligheter som rör alzheimer, men också när det gäller andra hjärnsjukdomar, säger hon.

  Karolinska Institutet Science Park är något som Penilla Gunther även berömmer i sin helhet.

  – Som Huddingebo ska man vara stolt över det internationella kontaktnät som finns bland forskarna i Novum-huset i Flemingsberg. Eftersom de har möjlighet att ta del av det som är aktuellt just nu gör att de också är väldigt up to date, säger hon.