• Säkra skolvägar halverar bilskjutsandet

  När trenden i övriga Sverige pekar på ett växande problem med biltrafiken på skolor går Huddinge i motsatt riktning. Efter ett gediget samarbete med en stor del av kommunens skolor har man lyckats förändra resemönstret markant.
  – Det har skett en halvering av biltrafiken på de skolor som har deltagit, vilket är helt fantastiskt, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.


  Huddinge har under en lång tid uppmärksammat barns förändrade resebeteende till och från skolan. Allt färre tar sig till skolan på egen hand och får i stor utsträckning i stället bilskjuts av sina föräldrar. För många barn har det skapat en otrygghet i miljön runt skolan, som inte varit anpassad för den volymen biltrafik. Därför har Huddinge under de senaste sex åren aktivt arbetat med åtgärder som ska säkra barnens väg till skolan.

  – Vi insåg problematiken med ett ökat antal bilar på skolgårdar och anslutningsgator där det rör sig många barn. Därför fick en av våra tjänstemän i uppdrag att kontakta skolornas rektorer för att fråga om de var intresserade av att göra någonting åt det. Många av dem instämde i säkerhetsriskerna och sedan dess har kommunen tillsammans med dem gjort olika satsningar för att få barn och föräldrar att använda andra färdmedel än bilen, berättar Karl Henriksson.

  Bland annat har man valt att bygga avlämningsplatser i nära anslutning till skolan, gått ut med information både till barn och föräldrar om riskerna med bilskjutsningar och genomfört projekt med vandrande skolbussar (föräldrar i samma bostadsområde turas om att gå med barnen skolan).

  – Våra satsningar har nått ett jättepositivt resultat. Från att 40 procent av barnen åkte bil till skolan 2009 ligger siffran nu på 21 procent på de deltagande skolorna. Förhoppningsvis är det är en början på ett förändrat resebeteende som så småningom blir självklart, säger Karl Henriksson.