• ”Satsa på Barnahus”

    Emma Henriksson, Tomas Hansson och Karl Henriksson har gjort ett studiebesök på Barnahuset Huddinge Botkyrka, som har sina lokaler i Flemingsberg. Barnahuset är till för barn upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp av någon de bor med eller någon närstående till familjen. På Barnahuset samarbetar socialtjänst, polis, åklagare, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin i en miljö anpassad för barnen.

    – Barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp av någon närstående är i ett oerhört underläge. Samhället måste bli bättre på att lyssna på signaler från barn som far illa och vara beredda att agera. Samarbetet mellan rättsväsendet, sjukvården och socialtjänsten måste fungera så att inte det utsatta barnet hamnar mellan stolarna. Därför är Barnahus som det i Flemingsberg så viktiga, säger Emma Henriksson, som är riksdagsledamot från Huddinge och Kristdemokraternas familjepolitiska talesperson.

    Varje år ger Barnahuset Huddinge Botkyrka cirka 300 barn möjlighet att berätta om vad han eller hon varit med om. Polisförhör hålls av en särskilt utbildad polis. Åklagare, socialtjänst och andra viktiga personer följer förhöret från rummet intill, för att barnet inte ska behöva berätta vad han eller hon har varit med om fler gånger än nödvändigt. En rättsmedicinsk undersökning utförs även i vissa fall.

    – Det är uppenbart att det finns ett stort behov av den här hjälpen. Det finns dessutom anledning att tro att mörkertalet fortfarande är stort. Vi kristdemokrater vill att kommunen fortsätter samarbetet kring Barnahuset och att personal i våra skolor och förskolor får den utbildning och det stöd de behöver för att se barn som far illa och våga agera, säger Tomas Hansson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge.

    – Den här typen av stöd borde finnas för barn i alla kommuner i Stockholms län. Det känns oerhört viktigt att rättsväsendet verkligen prioriterar barn som far illa och agerar snabbt och tydligt, säger Karl Henriksson, landstingspolitiker och ordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län.