• Skateparken vid Nytorps Mosse byggs ut

    Skateparken i parkområdet Nytorps mosse i Trångsund ska byggas ut med ytterligare två enheter vilket innebär att den blir cirka tre gånger större än i dagsläget. Investeringskostnaden för att bygga den nya delen beräknas till totalt 5 mnkr. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december utökas samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för att möjliggöra byggandet av parken.

    – Vi vill prioritera spontanidrotten i samhällsplaneringen i Huddinge. Att bygga en ordentlig skatepark i Skogås-Trångsund har länge stått högt upp på agendan, och Nytorps mosse ligger perfekt i hjärtat av området, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

    – Redan då tjälen går ur marken vill vi börja arbetet – delvis under den kommande våren! Tillsammans med bland andra Stockholm Subsurfers kommer vi att kunna få en park som fungerar för alla våra skejtare, säger Vibeke Bildt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.