• Skogås kan få ett Arena 142

    Det kristdemokratiska initiativet att starta ett småföretagarcenter i Vårby, Arena 143, där nyanlända uppmuntras till att starta och driva egna företag har gett mersmak. Nu vill Kristdemokraterna se att ett småföretagarcenter också genomförs i Skogås, i form av ett Arena 142.

    – När nyanlända kommer till Huddinge har många av dem med sig en anda av entreprenörskap och företagande. Det vill vi aktivt uppmuntra genom att erbjuda dem en möjlighet att starta eget företag. Genom att kommunen är med och finansierar projektet kan vi bidra till en bättre integration samtidigt som nya arbetstillfällen skapas, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.