• Fler tåg ska stanna i Flemingsberg

    Nya snabbpendeltåg och regionaltåg kommer att börja stanna i Flemingsberg. Det står klart efter att trafiknämnden i Stockholms läns landsting under tisdagen valde att fastställa planeringsramverket för pendel- och regionaltågstrafiken i Stockholms län. Pendeltågens stomtrafik kommer att kompletteras med snabbpendeltåg som bara stannar på de större stationerna, och regionaltågen från Örebro och Eskilstuna kommer i framtiden inte längre ha Stockholms central som slutstation utan fortsätta till Arlanda och Uppsala.

    – Det här är ett oerhört viktigt beslut för Flemingsbergs del. Med de nya regionaltågen kommer Flemingsberg få snabba och regelbundna tågförbindelser till Arlanda och Uppsala och snabbare SL-pendeltåg till både innerstan, Södertälje och viktiga målpunkter norr om stan. För oss kristdemokrater och mig personligen var snabbpendeltåg en viktig valfråga redan i valet 2006 och jag är väldigt glad och stolt över att vi nu lyckats komma så här långt, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd i Huddinge och gruppledare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

    Snabbpendeltågen kommer att hoppa över en del stationer, bland annat Huddingestationerna Skogås, Trångsund och Stuvsta. Men Karl Henriksson, som själv bor i Skogås, är inte speciellt orolig över att de skulle nedprioriteras i och med omläggningen.

    – Alla stationer på Västerhaninge- och Södertälje-linjerna kommer även fortsättningsvis ha minst 15-minuterstrafik med tåg som stannar på varje station. Snabbpendeltågen är trafik som går därutöver, och de kommer att plocka upp många resenärer från stationerna längre ut i systemet och därmed göra att trängseln blir mindre på tågen i morgonrusningen. Så även vi som bor vid de mindre stationerna kommer att ha glädje av snabbpendeltågen, konstaterar Karl Henriksson.

    Planeringsramverket kan börja tillämpas när Citybanan, pendeltågstunneln under centrala Stockholm, invigs nästa sommar, men för pendeltågstrafikens del bedöms förändringarna bli små under 2017 och 2018. Ett viktigt skäl är att det fortfarande kommer att återstå en hel del att göra för att det ska bli möjligt att köra tätare trafik längre ut i systemet. Till exempel pågår fortfarande byggandet av nya spår på Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll.