• Spårväg Syd fortsatt aktuell i Sverigeförhandlingen

    Kristdemokraternas vallöfte om spårtrafik på tvären mellan Flemingsberg, Kungens kurva och Älvsjö är fortfarande med på banan. Nu pågår förhandlingar tillsammans med staten, landstinget och Stockholm stad om hur mycket medfinansiering de olika aktörerna ska bidra med.
    – Vårt främsta mål är att förbättra tvärförbindelserna och få till de nya bostäder som Huddinge behöver, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

    Det var i våras som det stod klart att Huddinge fanns med i Sverigeförhandlingen, en förhandling tillsatt av regeringen för att öka bostadsbyggandet och förbättra Sveriges infrastruktur. Huddinge såg därmed en stor möjlighet att få en medfinansiering för sitt projekt med Spårväg Syd, vilket man nu efter sommaruppehållet ska fortsätta diskutera.

    – Spårväg Syd spelar en jätteviktig roll för Huddinges utveckling. Vi ser hur ett helt nytt bostadsområde i Loviseberg kan bli aktuellt, att Flemingsberg får ett nytt resecentrum och att resorna mellan våra regionala stadskärnor blir smidigare. Men det är också ett steg bort från den cityfokuserade kollektivtrafik som Stockholmsregionen är så präglad av. Det finns alldeles för dåliga tvärförbindelser i dag som möjliggör resor inom eller mellan kranskommunerna. Får vi Spårväg Syd kan Huddingeborna resa smartare i framtiden och kollektivtrafiken bli ett mer attraktivt alternativ till bilen, säger Karl Henriksson.

    Med i Sverigeförhandlingen finns också diskussionen om höghastighetståg där Huddinge är en av de utvalda kommunerna. Skulle kommunen skriva ett avtal om höghastighetståg är det Flemingsberg som blir den aktuella stationen.