• Stefan Attefall besökte syrisk-ortodoxa kyrkan i Flemingsberg

    I torsdags besökte civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) och riksdagsledamot Robert Halef (KD) S:t Matti och S:t Behnan, den syrisk-ortodoxa kyrka som håller på att byggas i Flemingsberg. Vid besöket presenterade ministern nyheten att statens stöd till trossamfunden höjs med 13 miljoner kronor från och med 2013. Av det ska 10 miljoner kronor användas till lokalbidrag. 3 miljoner kronor går till andlig vård inom sjukvården.

    – Trossamfunden är en viktig pusselbit i arbetet att skapa ett hållbart samhälle för hela människan. På mina besök till församlingar runt om i landet ser jag ständigt bevis på det fina arbete de gör, för sina egna medlemmar och för andra. Därför känns det väldigt roligt att nu återigen kunna avisera att vi höjer stödet till samfunden. Fokus i år är att hjälpa samfunden att få bättre och mer ändamålsenliga lokaler. Inte minst många av de nya samfunden vi har i Sverige har många gånger svårt att hitta samlingslokaler som passar deras verksamhet, och där kan vi nu gå in och stötta dem, säger civilminister Stefan Attefall.