• Studentlägenheter prioriteras i bostadsplaneringen

  Den politiska majoriteten i Huddinge möter den växande befolkningen i regionen med att öka bostadsbyggandet i kommunen. Ungdoms- och studentbostäder ska särskilt prioriteras samtidigt som planprocesserna ska bli än mer effektiva.

  I majoritetens nylagda budget finns det flera förslag som ska underlätta för ungdomar och studenter att ta sig in på bostadsmarknaden. Bland annat ska bostadsutbudet bli större, främst i Flemingsberg, och genom en effektiviserad plan- och byggprocess kan nya bostäder bli klara tidigare.

  – Vår prioritering av bostäder för ungdomar och studenter ger nu resultat och fram till utgången av 2015 räknar vi med byggstarter som tillsammans ska ge en fördubbling av antalet studentlägenheter i kommunen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

  Den politiska majoritetens satsning på studentbostäder gynnar dessutom inte bara ungdomar och studenter, det skapar även bättre förutsättningar för högskolorna som ligger i anslutning till Flemingsberg.

  – Med ett större utbud av bostäder i Flemingsberg kan högskolorna locka fler studenter. På så sätt ökar deras konkurrenskraft i förhållande till andra högskolor och universitet, säger Tomas Hansson.

  Utöver särskild prioritering av ungdoms- och studentbostäder vill Huddinge öka bostadsbyggandet för att förbättra förutsättningarna för Spårväg Syd.

  – Det är viktigt för hela Sverige att Stockholmsregionen växer. Genom att länets kommuner tar sitt ansvar i bostadsbyggandet kan vi utveckla regionen och skapa bra förutsättningar att klara en växande befolkning. Satsningar på nya spårvägar såsom Spårväg Syd skapar också möjligheter att bygga fler bostäder i bra kommunikationslägen.  Därför är Spårväg Syd en viktig pusselbit i Huddinges framtida utveckling, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), Kommunstyrelsens ordförande.