• Studiebesök hos Huddingegymnasiet

    Den 20 september besökte Karl Henriksson (KD), kommunalråd och förskolenämndens ordförande Huddingegymnasiet för att diskutera deras utbildning för elever med AST-diagnoser (Autismspektrumtillstånd).

    – Vi har varken på det mänskliga planet eller som samhälle råd att låta barn med autismspektrumdiagnos växa upp till ett livslångt utanförskap. Därför var det spännande att besöka Huddingegymnasiet som är av de goda exemplen på hur man kan se till så att elever med autismspektrumdiagnos får en fungerande gymnasieutbildning, konstaterade Karl Henriksson (KD).