• ”Svenska med baby” bidrar till integration i Skogås

    Svenska med baby hade i veckan sin Stockholms-kick-off för terminen på familjecentralen i Skogås. ”Svenska med baby” handlar om att föräldrar med olika bakgrund och etnicitet ska kunna träffas, utveckla sitt kontaktnät och förbättra sina språkkunskaper tillsammans med sina bebisar. I Huddinge arrangeras svenska-med-baby-träffar i Skogås och Flemingsberg.

    – Trygga familjer och förbättrad integration är två av de viktigaste frågorna för framtiden i Skogås, Huddinge och hela Sverige. ”Svenska med baby” är ett sätt att bidra till en positiv utveckling på bägge områdena. Jag är stolt över den verksamhet som vi har på Huddinges familjecentraler, där landstingets barn- och mödrahälsovård samarbetar med kommunens öppna förskolor och socialtjänst för att skapa ett starkt stöd till våra barnfamiljer. Samarbete med andra organisationer och nätverk bidrar till att ytterligare stärka det erbjudande vi kan ge Huddinges familjer, säger Kristdemokraternas kommunalråd Karl Henriksson, som i egenskap av ordförande i kommunens förskolenämnd deltog i kick-offen på familjecentralen i Skogås.

    Terminsstarten för ”Svenska med baby” i Skogås är på måndag den 7 september kl 10.

    Mer om ”Svenska med baby”-kick-offen kan ni läsa i Dagens Nyheter.