Emma tvåa på riksdagslistan

Kristdemokraternas nomineringskommittéer i Stockholms stad och län presenterade idag sitt förslag till toppnamn på riksdagslistorna inför höstens val. Sex namn kommer att vara gemensamma för staden och länet. Toppa listan föreslås Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund göra. Tvåa kommer Huddingepolitikern Emma Henriksson, 36, som är partiets gruppledare i riksdagen och familje- och migrationspolitisk talesperson.

emmahenriksson-6_jpg

– Alltför många känner i dag att de inte får ihop tillvaron. Vi ser det på ökad sjukfrånvaro och vi ser det på ökad psykisk ohälsa hos unga. Det räcker inte att vi har förkortat vårdköerna och klarat den ekonomiska krisen, vi måste också skapa utrymme för människor att få ihop vardagen. Jag är glad att få nomineringskommitténs förtroende att fortsätta kämpa för det, säger Emma Henriksson i en kommentar.

Ombuden på nomineringsstämman den 23 november fastställer hur valsedlarna ska se ut. De sex toppnamnen är: 1. Göran Hägglund, partiledare,statsråd 2. Emma Henriksson, Huddinge, riksdagsledamot 3. Caroline Szyber, Stockholm, riksdagsledamot 4. Robert Halef, Södertälje, riksdagsledamot 5. Jakob Forssmed, Sollentuna, statssekreterare 6. Désirée Pethrus, Stockholm, riksdagsledamot


Emma Henriksson invald i KD:s partistyrelse

emmahenriksson-6_jpgHuddingepolitikern Emma Henriksson blev vid helgens riksting i Karlstad omvald som ordinarie ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse. Vid den slutna omröstningen fick hon näst flest röster efter civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Emma Henriksson är gruppledare i riksdagen och partiets talesperson i familjepolitiska och migrationspolitiska frågor.

– Jag är glad och ödmjuk inför det stora förtroendet och också glad över ett riksting där Kristdemokraterna i bred enighet kunde ta viktiga steg framåt, inte minst när det gäller skolpolitiken och stödet till familjerna. Rikstinget var ett viktigt avstamp mot valen nästa år, säger Emma Henriksson i en kommentar.


Emma och Karl 2:a i provval

Idag avslöjade nomineringskommittén för Kristdemokraterna i Stockholms län resultatet från vårens provval till riksdag och landsting.

I provvalet tillEmma Henriksson riksdagen kom Emma Henriksson, Trångsund, på andra plats efter partiets nestor i riksdagen, Mats Odell, Täby. Emma är idag partiets gruppledare i riksdagen, ledamot i socialförsäkringsutskottet och familje- och migrationspolitisk talesperson. Trea kom Ella Bohlin, Stockholm.

I landstingskarlhenriksson_a4_5852_originalprovvalet kom Karl Henriksson, Skogås, tvåa efter Eva Lannerö, läkare från Danderyd som idag är ordförande i patientnämnden. Karl är idag ersättare i trafiknämnden i landstinget och ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen. På tredje plats kom Malin Appelgren, kommunalråd i Solna och ersättare i landstingsstyrelsen.

Drygt 20 procent av medlemmarna deltog i provvalet, som enbart är rådgivande. Nu vidtar nomineringskommitténs arbete för att ta fram förslag till valsedlar. Beslut kommer att fattas på distriktets höststämma i november.


”Satsa på Barnahus”

Emma Henriksson, Tomas Hansson och Karl Henriksson har gjort ett studiebesök på Barnahuset Huddinge Botkyrka, som har sina lokaler i Flemingsberg. Barnahuset är till för barn upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp av någon de bor med eller någon närstående till familjen. På Barnahuset samarbetar socialtjänst, polis, åklagare, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin i en miljö anpassad för barnen.

– Barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp av någon närstående är i ett oerhört underläge. Samhället måste bli bättre på att lyssna på signaler från barn som far illa och vara beredda att agera. Samarbetet mellan rättsväsendet, sjukvården och socialtjänsten måste fungera så att inte det utsatta barnet hamnar mellan stolarna. Därför är Barnahus som det i Flemingsberg så viktiga, säger Emma Henriksson, som är riksdagsledamot från Huddinge och Kristdemokraternas familjepolitiska talesperson.

Varje år ger Barnahuset Huddinge Botkyrka cirka 300 barn möjlighet att berätta om vad han eller hon varit med om. Polisförhör hålls av en särskilt utbildad polis. Åklagare, socialtjänst och andra viktiga personer följer förhöret från rummet intill, för att barnet inte ska behöva berätta vad han eller hon har varit med om fler gånger än nödvändigt. En rättsmedicinsk undersökning utförs även i vissa fall.

– Det är uppenbart att det finns ett stort behov av den här hjälpen. Det finns dessutom anledning att tro att mörkertalet fortfarande är stort. Vi kristdemokrater vill att kommunen fortsätter samarbetet kring Barnahuset och att personal i våra skolor och förskolor får den utbildning och det stöd de behöver för att se barn som far illa och våga agera, säger Tomas Hansson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge.

– Den här typen av stöd borde finnas för barn i alla kommuner i Stockholms län. Det känns oerhört viktigt att rättsväsendet verkligen prioriterar barn som far illa och agerar snabbt och tydligt, säger Karl Henriksson, landstingspolitiker och ordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län.