Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende

I maj beslutade vård- och omsorgsnämnden att föreslå att de som har blivit beviljade en plats på ett äldreboende själva ska få välja vilket boende de vill bo på. Ett viktigt och avgörande beslut för Kristdemokraterna!

– Förslaget kommer att ge våra äldre ökad möjlighet att välja var de vill bo när det är dags att flytta till ett äldreboende, så jag är glad att vi nu är ett steg närmare att förverkliga detta. Fler äldre gör att det finns ett behov av nya äldreboenden. Genom att införa valfrihetssystem kan vi lättare få in fler äldreboenden i kommunen vilket gör att vi kommer vara väl förberedda. Det ger också ökade möjligheter för välfärdsföretag att verka som leverantörer i vår kommun, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Huddinge kommun.

Kommunfullmäktige fattar beslut i augusti. Om beslutet går igenom börjar det gälla från och med april nästa år.

Läs mer här: https://via.tt.se/pressmeddelande/snart-kan-huddinges-aldre-fa-okade-mojligheter-att-valja-aldreboende


Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge

Nu blir det ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge. Från den 1 oktober inför kommunen förenklad biståndshandläggning för trygghetslarm och hemtjänstens serviceinsatser.

– Det här kommer öka de äldres självbestämmande och trygghet. Om man upplever att man behöver kommunens hjälp med till exempel städning eller tvätt så ska man veta att man också kommer att få den hjälpen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

I praktiken innebär det att alla över 75 år som ansöker om trygghetslarm och hemtjänstens serviceinsatser alltid kommer att få sin ansökan beviljad. Ansökan behöver inte längre efterföljas av en behovsprövning, tack vare en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SoL). Detta enligt ett beslut som fattades vid Vård- och omsorgsnämndens senaste sammanträde.

– Införandet kommer även frigöra resurser på biståndskansliet vilket gör att de äldre som har större behov av vård och omsorg kommer få hjälp fortare, säger Karl Henriksson.

 


Debattartikel Regeringen täcker inte vad ensamkommande kostar

Tillsammans med andra företrädare i KD Stockholms län skriver vi om det tillfälliga kommunbidraget för de ensamkommande barnen som fyller 18 år.

”Vi kristdemokrater förespråkar en human men samtidigt realistisk politik. Vi ser dessa unga ensamkommande asylsökande ungdomar som flytt ifrån krig, förtryck och tortyr. Vi ser hur de skapar sig nya liv i våra kommuner med utbildning, språk och nya bekantskapskretsar. Vi ser deras behov av stabilitet och vi ser de stora konsekvenserna som det innebär för ungdomarna att flyttas runt mellan olika instanser.

Samtidigt är de kostnader som kommunerna ska täcka orimliga i förhållande till den ersättning vi får av regeringen. I stället för att prioritera dessa utsatta människor väljer regeringen i sin budget att bland annat lägga 2,6 miljarder kronor per år på en skatterabatt för medlemmar i fackliga organisationer och från 2019 drygt en halv miljard kronor per år på filmstödet.”

Läs artikeln i sin helhet här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-tacker-inte-vad-ensamkommande-kostar-19454


Förslag från Miljöpartiet redan genomfört av Kristdemokraterna

Inför kvällens kommunfullmäktige har Miljöpartiet lagt fram en motion om att införa ett testresenärsprojekt i Huddinge. Något som tycks ha gått motionärerna förbi är att Huddinge redan har prövat modellen, med initiativ från Kristdemokraterna. Vi kontaktade Tomas Hansson (KD), tidigare kommunalråd, för att ta reda på mer.

Läs mer


Kommunen ser över sina fastigheter

Huddinge kommun ska sälja en tredjedel av sina i dag ägda fastigheter i samband med att nya riktlinjer tas fram. Det är ett förslag som kommunstyrelsen beslutade om på sitt senaste sammanträde den 17 juni och skickade ut det på remiss.
– När Huddinge växer är det är viktigt att vi planerar både smart och långsiktigt, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


”Starka företag är en grundbult i det goda samhället”

Som landets femte största handelskommun var det i fredags dags för Huddinge att hålla sin årliga näringslivsfest – Huddinge Enterprize. En galakväll för att fira utveckling och framgångar i kommunens näringsliv.
– Det finns många duktiga företagare i Huddinge, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs merKD klara med toppkandidater till kommunfullmäktige

Vid Kristdemokraternas årsmöte i Huddinge i lördags fastställdes valsedeln inför årets kommunfullmäktigeval. Kristdemokraternas nuvarande kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Tomas Hansson toppar listan och Karl Henriksson, vice ordförande i äldreomsorgsnämnden står på andra plats.

Samtidigt har det tillkommit flera nya namn högt upp på listan. Bland dem finns 23-åriga Stephanie Hansson (placerad på plats 3) och 21-åriga Edvin Bernhardsson (placerad på plats 5).

– Jag tror på en tredje mandatperiod i rad med alliansstyre i Huddinge och är tacksam för förtroendet att få ha en ledande roll i arbetet för det. Vi har genomfört många bra saker de senaste åren och en hel del är på gång. Huddinge ska bli en av de bästa kommunerna i länet att leva och verka i, inte minst för barn och ungdomar, säger Tomas Hansson.

Efter tre år som ordförande för Kristdemokraterna i Huddinge har Pia Berkman valt att stiga åt sidan. Som ny ordförande valdes Gorges Barkho, som under många år har varit ledamot i gymnasienämnden och som i dag är ledamot i socialnämnden.

– Det är en stor ära för mig att få förtroendet att leda styrelens arbete, där vårt främsta uppdrag under valåret blir att förmedla den kristdemokratiska politiken och de kristdemokratiska värderingarna till invånarna i Huddinge. Det är också väldigt roligt med två unga toppkandidater till kommunfullmäktigevalet. Det är en signal till alla ungdomar i kommunen att de är välkomma att tillsammans engagera sig för ett bättre Huddinge, säger Gorges Barkho.

Kristdemokraternas valsedel topp 6
1. Tomas Hansson, kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
2. Karl Henriksson, kommunfullmäktigeledamot och 1:a vice ordförande i äldreomsorgsnämnden
3. Stephanie Hansson, snart är färdigutbildad socionom
4. Gorges Barkho, ny ordförande i  KD:s lokalavdelning
5. Edvin Bernhardsson, läkarstuderande
6. Pia Berkman, lokalavdelningens tidigare ordförande sedan tre år