Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende

I maj beslutade vård- och omsorgsnämnden att föreslå att de som har blivit beviljade en plats på ett äldreboende själva ska få välja vilket boende de vill bo på. Ett viktigt och avgörande beslut för Kristdemokraterna!

– Förslaget kommer att ge våra äldre ökad möjlighet att välja var de vill bo när det är dags att flytta till ett äldreboende, så jag är glad att vi nu är ett steg närmare att förverkliga detta. Fler äldre gör att det finns ett behov av nya äldreboenden. Genom att införa valfrihetssystem kan vi lättare få in fler äldreboenden i kommunen vilket gör att vi kommer vara väl förberedda. Det ger också ökade möjligheter för välfärdsföretag att verka som leverantörer i vår kommun, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Huddinge kommun.

Kommunfullmäktige fattar beslut i augusti. Om beslutet går igenom börjar det gälla från och med april nästa år.

Läs mer här: https://via.tt.se/pressmeddelande/snart-kan-huddinges-aldre-fa-okade-mojligheter-att-valja-aldreboende


Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge

Nu blir det ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge. Från den 1 oktober inför kommunen förenklad biståndshandläggning för trygghetslarm och hemtjänstens serviceinsatser.

– Det här kommer öka de äldres självbestämmande och trygghet. Om man upplever att man behöver kommunens hjälp med till exempel städning eller tvätt så ska man veta att man också kommer att få den hjälpen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

I praktiken innebär det att alla över 75 år som ansöker om trygghetslarm och hemtjänstens serviceinsatser alltid kommer att få sin ansökan beviljad. Ansökan behöver inte längre efterföljas av en behovsprövning, tack vare en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SoL). Detta enligt ett beslut som fattades vid Vård- och omsorgsnämndens senaste sammanträde.

– Införandet kommer även frigöra resurser på biståndskansliet vilket gör att de äldre som har större behov av vård och omsorg kommer få hjälp fortare, säger Karl Henriksson.

 


Dramaten och Operan nosar på Huddinge

I början av sommaren skickade Huddinge in en ansökan om att tillsammans med Dramaten och Operan skapa ett kulturcentrum i Flemingsberg. En ansökan så pass intressant att kommunen nu är en av fyra kandidater som har gått vidare i processen.

Läs mer


Ny industrimark i Länna ger plats för nya företag

Upplagsområdet Gräsvreten i Länna ska omvandlas till ett industriområde och utökas för att ge plats åt nya företag. Det fattade kommunstyrelsen beslut om på onsdagen.
– Huddinge ska vara en företagsvänlig kommun. Genom det här beslutet underlättar vi för nya entreprenörer att etablera sig i kommunen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


Turismen i Huddinge får stöd av SKL

Pressmeddelande 12 november 2015. Besöksindustrin i Huddinge får skjuts av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Förbundets kongress röstade på torsdagen ja till motionen från bland andra Huddinges kristdemokratiska kommunalråd Karl Henriksson att kommuner ska få stöd i sitt arbete med besöksnäringen.

Läs mer


Låt klimatsmarta företag etablera sig i Sofielund

Pressmeddelande. Utveckla Sofielund till ett centrum för kretsloppsindustrin. Det menar Karl Henriksson (KD), kommunalråd i Huddinge, och Stefan Dayne (KD), gruppledare i Botkyrka och Kristdemokraternas representant i SRV Återvinnings styrelse, i samband med att Kristdemokraternas kommunalråd och gruppledare i Södertörnskommunerna gör ett studiebesök på biogasanläggningen under torsdagen.
– Vi måste ta vårt ansvar för jordens ändliga resurser, säger Karl Henriksson.

Läs mer


Pedagoger i fokus på Huddinge visar

Som en del i Huddinges arbete med att uppmärksamma kommunens pedagoger hålls på tisdagen en inspirationsdag, ”Huddinge visar”.
Det är ett tillfälle som våra pedagoger, från förskola upp till komvux, får möjligheten att ta del av varandras erfarenheter och genom föreläsningar också få nya insikter, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

Läs merStödsamtal kräver tydliga riktlinjer

Pressmeddelande. Sänk trösklarna till familjerådgivningen och stärk kompetensen hos kommunerna. Det anser Karl Henriksson (KD), kommunalråd i Huddinge, som vill att Sveriges kommuner och landsting (SKL) ökar sitt stöd till verksamheten.
– Familjerådgivningen måste avdramatiseras, säger han.

Läs mer


Alla barn är garanterade förskoleplats

Alla barn kommer att få en förskoleplats under nästa år. Det menar Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden, i en kommentar till P4 Radio Stockholms inslag om för stora barngrupper i Huddinge.
– Det kanske inte blir den förskola som man hade önskat. Men plats kommer det att finnas, säger han.

Läs mer